Flaggningsmeddelande i Swedol AB (publ)

14:11 / 17 augusti 2017 Swedol Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Swedol AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556127-6188 Swedol AB (publ)
Instrument SE0001733841 Aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 066 786
Antal rösträtter 4 066 786
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-08-16
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 866 786
 - direkt innehavda rösträtter 4 866 786
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,85 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,89 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,89 % 4 866 786
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,89 % 4 866 786
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 866 786
 - andel av rösträtter 4,89 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Arian Kalantari
 - telefon 087011799
 - mejl arka06@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.