Swedol förenklar koncernens legala struktur

14:00 / 15 augusti 2017 Swedol Pressmeddelande

Swedol AB (publ) har tillsammans med tre av sina svenska dotterbolag upprättat en gemensam fusionsplan som i dag har lämnats in till Bolagsverket för registrering. Fusionsplanen innebär att Swedol AB (publ) övertar samtliga tillgångar och skulder i dotterbolagen Björnkläder Intressenter AB, Grolls AB och Falbygdens Skyddsprodukter AB. Fusionen planeras slutföras och dotterbolagen upplösas i december 2017.

Förenklingen av koncernens legala struktur i Sverige är ett led i integrationen av Grolls, som förvärvades 2016. Genom att samla all affärsverksamhet i Sverige i ett bolag kommer koncernen enklare kunna erbjuda sina kunder helhetslösningar med arbetskläder och personligt skydd från Grolls tillsammans med Swedols övriga sortiment inom verktyg, fordonstillbehör och andra förnödenheter. Den enklare strukturen förenklar även interna processer och den pågående integrationen av koncernens IT-system.

Om Swedol

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 klockan 14.00. 

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.