Flaggningsmeddelande i Swedol AB (publ)

13:26 / 16 april 2018 Swedol Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Swedol AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556127-6188 Swedol AB (publ)
Instrument Shares of series A and B
Innehavare Nordstjernan AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 24 910 943
Antal rösträtter 29 590 943
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2018-04-10
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 24 910 943
 - direkt innehavda rösträtter 29 590 943
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 29,94104 %
 - direkt innehavda rösträtter 29,71575 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 29,71575 % 24 910 943
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 29,71575 % 24 910 943
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 29 590 943
 - andel av rösträtter 29,71575 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Eklund
 - telefon 087885000
 - mejl johan.eklund@nordstjernan.se
 
Kommentar
Den köpoption som Nordstjernan Aktiebolag innehade att inom perioden 15 juni 2019 - 14 juni 2020 förvärva motsvarande 21,5% av aktierna (18,2% efter omräkning efter nyemissionen hösten 2016) och 29,7% av rösterna (25,1% efter omräkning efter nyemissionen hösten 2016) av det totala antalet aktier och röster i Swedol AB (publ), genom förvärv av 1 000 000 A-aktier (1 099 541 A-aktier efter omräkning efter nyemissionen hösten 2016) och 12 750 000 B-aktier (14 019 146 B-aktier efter omräkning efter nyemissionen hösten 2016) har per den 10 april 2018 upphört att gälla.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.