Flaggningsmeddelande i Swedol AB (publ)

13:27 / 16 april 2018 Swedol Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Swedol AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556127-6188 Swedol AB (publ)
Instrument Shares of series A and B
Innehavare Nordstjernan AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 24 910 943
Antal rösträtter 29 590 943
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-04-10
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 40 597 391
 - direkt innehavda rösträtter 56 977 391
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 48,79494 %
 - direkt innehavda rösträtter 57,21771 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 57,21771 % 40 597 391
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 57,21771 % 40 597 391
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 56 977 391
 - andel av rösträtter 57,21771 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Eklund
 - telefon 087885000
 - mejl info@nordstjernan.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.