Verktyg och arbetskläder för proffsen

Swedol

Swedols verksamhet bygger på ett butikskoncept där man tillhandahåller ett brett järnhandelsutbud till framförallt professionella kunder. Bolaget säljer produkter från såväl välkända leverantörer som under egna varumärken. Försäljningen sker huvudsakligen genom butik, men även genom egen e-handel och återförsäljare.

Nyckeltal

Swedol

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 3067,1 3227,1 3455,7
Omsättningstillväxt 29,3% 5,2% 7,1%
Rörelseresultat MSEK 291,6 296,2 347,7
Rörelsemarginal 9,2% 9,2% 10,1%
Vinst per aktie KR 2,49 2,67 3,17
Utdelning per aktie KR 0,94 1,10 1,30
Eget kapital MSEK 1080,0 1239,5 1412,1
Soliditet 46,0% 48,8% 53,9%
Nettoskuld MSEK 323,4 163,1 -8,0
Antal miljoner aktier 83,2 83,2 83,2

Värdering

Swedol

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 15,7 12,8 11,4 9,5
P/BV (x) 2,1 2,5 2,0 1,8
EV/S (x) 1,0 1,0 0,8 0,7
EV/EBITDA (x) 10,3 8,7 7,6 6,1
EV/EBIT (x) 12,6 10,2 9,1 7,2
Direktavkastning (%) 2,3% 2,9% 3,6% 4,3%