Identifieringssystem för Smarta Städer

Tagmaster

TagMaster är ett applikationsdrivet teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknik (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. Affärsområdena Traffic Solutions och Rail Solutions erbjuder innovativa mobilitetslösningar, som säljs under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic och Magsys. Målet är att öka mobilitet och kommunikation, skapa säkrare samhällen med smidigare trafikflöden och mer hållbara stadsmiljöer.Nyckeltal

Tagmaster

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
195,4 229,8 251,7
Omsättningstillväxt
71,6% 17,6% 9,5%
Rörelseresultat MSEK
14,6 14,3 20,8
Rörelsemarginal
7,5% 6,2% 8,2%
Vinst per aktie KR
0,0848 0,0561 0,0762
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
96,7 118,9 134,7
Soliditet
51,8% 56,9% 59,9%
Nettoskuld MSEK
-4,9 -28,4 -45,8
Antal miljoner aktier
201,4 206,4 206,4