Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Danmark

08:30 / 14 November 2006 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen i Karlebo onshore Själland i Danmark har nått ett djup om 2 489 meter. Vid ett djup av 1 916 meter uppstod tekniska problem, vilket medfört att ett sidohål (sidetrack) har gjorts från botten av 7 tums foderrörsektionen. Mätningar (wire line logs) utförs nu i hålet innan ytterligare arbeten kan komma att genomföras. Under borrningen har inga väsentliga indikationer på kolväten uppmätts. Slutgiltiga resultat kommer att offentliggöras så snart allt arbete har slutförts och resultatet från mätningarna utvärderats.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF