Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Positiva Resultat Från Fransk Prospekteringsborrning

08:55 / 15 October 2007 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Pierre Maubeuge 2 (PLM-2) på Attilalicensen i Frankrike har avslutats efter att ha nått ett slutgiltigt djup om 1 310 meter. Ett naturgasförande lager om cirka 10 meter netto påträffades, vilket planeras produktionstestas i början på 2008.

Under borrningen påträffades gas i triasformationen. Hålet har sedan loggats varvid en 80 meters gasförande zon identifierades. I denna zon, huvudsakligen bestående av kalksten, har sammanlagt 10,5 meter netto gasförande lager identifierats. Resultatet är så pass lovande att beslut om att genomföra ett produktionstest har tagits. Detta test planeras genomföras i början av nästa år med en mindre och billigare rigg än den som användes för borrningen.

”Resultaten så här långt är klart uppmuntrande, men innan produktionstestet har gjorts är det för tidigt att dra några slutsatser om de kommersiella förutsättningarna”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Attilalicensen ligger i den olje- och gasproducerande Parissedimentbassängen omkring 250 kilometer öster om Paris. Tethys har 40 procents andel i licensen och är partner med det privata franska bolaget Galli Coz S.A., som har resterande 60 procent och är operatör. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF