Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrningen Hontomin-4 I Spanien Avslutad - Ingen Olja Påträffad

08:37 / 30 April 2007 Tethys Oil Press release

Borrningen Hontomin-4 på Huermeceslicensen onshore Spanien har avslutats. Borrningen utfördes till ett djup av 1 610 meter. Operatör med 50 procents andel är Ascent Resources. Tethys har en andel om 50 procent. Hålet loggades, men trots att målformationen genomborrats påträffades ingen olja. Enligt operatörens preliminära analys förefaller komplexiteten i förkastningsmönstret ovanför reservoaren ha resulterat i att tillfredsställande förslutning saknades.

”En torr borrning är alltid en besvikelse, men Tethys huvudsakliga fokus förblir den pågående horisontella utvärderingsborrningen onshore Oman där Tethys är operatör”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF