Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Borrstart I Frankrike

12:55 / 27 September 2007 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Pierre Maubeuge 2 (PLM-2) har påbörjats. Borrarbetet beräknas pågå omkring 20 dagar och nå ett planerat djup om 1 500 meter.

PLM-2 hade klockan 8 i morse nått ett djup om 271 meter. Syftet med borrningen är att söka efter naturgas.

Följ borrningen genom bilder på www.tethysoil.com.

Attilalicensen ligger i den olje- och gasproducerande Parissedimentbassängen omkring 250 kilometer öster om Paris. Tethys har 40 procents andel i licensen och är partner med det privata franska bolaget Galli Coz S.A., som har resterande 60 procent och är operatör.

”Vi ser fram emot några intressanta och spännande veckor. Om PLM-2 blir framgångsrik, kan den bli ett mycket bra komplement till vårt projekt i Oman”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil AB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF