Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Kontrakterar Borrigg För Borrprogrammet I Oman

15:20 / 14 March 2008 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB har skrivit kontrakt rörande en borrigg med Oilex plc. Enligt kontraktet får Tethys tillgång till riggen Abraj 204 under upp till 3 månader senare i år. Riggen utför för närvarande borrarbeten på Block 56 onshore Oman. Tethys uppskattas få tillgång till riggen i slutet av maj 2008, efter att borrningen på Block 56 är klar.

”Vi är mycket glada över att ha kontrakterat en borrigg i den oerhört hårda konkurrens för riggar som råder. Riggen passar oss perfekt, och tidpunkten kunde inte varit bättre vald. Nu tar vi ett stort steg på vägen i att genomföra vår ambitiösa utvecklingsplan som syftar till att kunna inleda produktion på Block 15 nästa sommar”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent, och genomför nu ett utvärderings-/utbyggnadsprogram på Jebel Aswadstrukturen. Vid testning av återinträdesborrningen Jebel Aswad (Jebel Aswad A1) i juni 2007 uppmättes flöden om sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag (11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat (lättolja) med en densitet om 57 grader API per dag). Odin Energi AS är partner med en andel om 60 procent. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Frankrike, Marocko, Spanien, Sverige och Turkiet. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF