Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Oman:

08:55 / 24 June 2010 Tethys Oil Press release

  • Produktionsförberedelser på borrhålet Farha South-3 pågår
  • Utvärderingsborrningen Saiwan East-3 på Block 4 färdigborrad – mätningar (loggning) pågår
  • Insamling av 3D-seismik på Block 3 slutförd

Produktionsförberedelser på borrhålet Farha South-3 pågår Oljeproduktion från Barikreservoaren i borrhålet Farha South-3 på Block 3 onshore Oman kommer allt närmare. Bearbetningsanläggningar för råolja installeras för närvarande i närheten av borrhålet, tillsammans med lagringstankar för upp till 3 000 fat olja. I enlighet med det tidiga produktionsprogram (Early production system) som nu implementeras, planeras den producerade oljan att transporteras med lastbil 90 kilometer till närmste pipelinestation. Den första oljan från borrhålet beräknas kunna flöda i sommaren.

Utvärderingsborrningen Saiwan East-3 på Block 4 färdigborrad – mätningar (loggning) pågår Borrningen av Saiwan East-3, utvärderings- och produktionsborrning på Block 4, har avslutats. Borrningen inleddes den 5 maj. Den vertikala delen av hålet borrades ned till 1 800 meter. Målet med borrningen var Khufaireservoaren, vilken upptäcktes vara oljeförande vid borrningen av Saiwan East-2 förra året. Vid borrningen av Saiwan East-3 påträffades Khufaireservoaren 38 meter högre upp än vid borrningen av Saiwan East-2.

Borrningen av den horisontella delen av borrhålet (SE-3 H1) skedde utifrån den vertikala delen i en gradvis ökande vinkel och nådde Khufaireservoaren 300 meter från den vertikala delen. Innan den horisontella delen påbörjades fodrades borrhålet med 245 mm stålrör, vilka cementerades fast i borrhålets väggar. Efter att mätningar i borrhålet genomförts (loggning), kommer den horisontella delens produktionskapacitet att testas.

Insamling av 3D-seismik på Block 3 slutförd Insamlingen av tredimensionell seismik (3D) för seismikstudien på Block 3 har slutförts. Sammanlagt har 742 kvadratkilometer seismik insamlats över ett område som täcker oljefyndet Farha South samt en trend med liknande möjliga oljeförande strukturer.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4, vilket kommer att minska till 30 procent i enlighet med ett avtal där Tethys kommer överens med Mitsui E&P Middle East B.V. att farma ut 20 procentenheter. Utfarmningen är avhängigt myndigheternas godkännande. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com