Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

OLJEPRODUKTIONEN FRÅN BLOCK 3 OCH 4 ONSHORE OMAN FORTSÄTTER ÖKA OCH UPPGICK I OKTOBER I GENOMSNITT TILL 6 989 FAT OLJA PER DAG

08:04 / 14 November 2011 Tethys Oil Press release

 

Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under oktober 2011 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early Production System - "EPS") till sammanlagt 216 646 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 6 989 fat olja. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande 64 994 fat, före avräkning av statens andel.

Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna fortätter att variera beroende på utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com