Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

BORRNINGARNA FARHA SOUTH-7 OCH FARHA SOUTH-10 FÄRDIGSTÄLLDA OCH SATTA I TESTPRODUKTION

08:55 / 1 June 2011 Tethys Oil Press release

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman har fortsatt med borrning och färdigställande av borrhålen Farha South-7 ("FS-7") och Farha South-10 ("FS-10") på Block 3. Borrhålen har kopplats upp mot testproduktionssystemet  på Farha South för att ingå i det långvariga produktionstestet av området.

FS-7 genomfördes som en utvärderingsborrning, utformad för att undersöka formationen Lower Al Bashair. Borrplatsen är belägen 425 meter sydväst om borrplatsen Farha South-3. En horisontell sektion borrades i Lower Al Bashair, och borrhålets totala längd uppgår till 2 900 meter. Den horisontella sektionens längd uppgår till 821 meter, varav 450 meter i den oljeförande sandstenen. En kolvpump ("beam pump") har installerats och borrhålet har kopplats upp mot testproduktionssystemet ("Early Production System").

FS-10 borrades som ett vertikalt borrhål och  genomborrade de båda formationerna Barik och Lower Al Bashair. Borrplatsen är belägen 800 meter sydväst om borrplatsen Farha South-5, som producerar olja från Barikformationen. I FS-10 påträffades Barikformationen på ett djup om 1 220 meter. Sammanlagt genomborrades 18 meter oljeförande sandstenslager i detta vertikala borrhål. Det nedre Bariklagret har perforerats  och satts i produktion efter att en centrifugalpump ("electrical submersible pump - ESP") installerats i borrhålet. Det övre Bariklagret har inte perforerats i detta skede, utan planeras att testas senare.

Borriggarna har flyttats för att borra Farha South-11 ("FS-11") respektive Saiwan East-8 ("SE-8"). FS-11 på Block 3 är en s k "stepout" prospekteringsborrning där borrplatsen är belägen 9 kilometer sydväst om borrplatsen FS-3. Denna borrning är utformad för att undersöka både Barik och Lower Al Bashairformationerna. Borrningen Saiwan East-8 på Block 4 är utformad som en produktionsborrning i Khufaiformationen. Den planeras att borras med en horisontell sektion, och borrplatsen är belägen mellan borrhålen SE-2 och SE-3.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com