Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil offentliggör prospekt för obligationslån och ansöker om notering av emitterat obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm

18:00 / 5 October 2012 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB (publ) ("Tethys Oil") meddelade den 31 augusti att bolaget emitterar ett säkerställt treårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Styrelsen i Tethys Oil har upprättat ett prospekt avseende obligationslånet i syfte att notera obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Tethys Oils hemsida och inom kort på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Tethys Oil har ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm. Förväntad första handelsdag är fredagen den 12 oktober 2012.

Pareto Öhman AB har varit finansiell rådgivare till Tethys i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Pareto Öhman AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

 

Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2012 kl 18.00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com