Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: PROSPEKTERINGSBORRNING PÅBÖRJAS ONSHORE LITAUEN

14:29 / 21 May 2012 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Skomantai-1 på Gargzdailicensen onshore västra Litauen har påbörjats. Borrningen skall primärt undersöka en oborrad potentiellt oljeförande struktur belägen nära producerande oljefält. Borrningen kommer också att genomborra tjocka skifferlager, vilka kommer att undersökas avseende potentialen för utvinning av okonventionella kolväten. Arbetet med borrningen väntas pågå under två månader.

Borrhålet Skomantai-1 planeras borras till en total längd om 2 381 meter och nå ett djup under markytan om 2 042 meter. Borrningen utförs för att undersöka potentiell olja i samma sandstenslager från kambrisk tid som producerar olja i närbelägna fält på licensen. Borrningen kommer vidare att undersöka potentialen för okonventionella kolväten i de siluriska skifferlager som finns ovanför de oljeförande kambriska lagren och som är moderbergart för den olja som produceras ur den kambriska sandstenen. Borrplatsen är belägen 2 km norr om det producerande Pociaifältet.

Gargzdailicensen ägs av det Litauiska bolaget UAB Minijos Nafta. Tethys Oil har 25% indirekt andel i licensen genom ett avtal med Odin Energi A/S.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn:  +46 70 576 6555 ; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com