Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: NYTT OLJEFYND ONSHORE OMAN – PROSPEKTERINGSBORRNING FLÖDAR 2 400 FAT OLJA PER DAG

08:30 / 20 September 2012 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen B4EW3 på Block 4 onshore Oman har framgångsrikt slutförts. Vid ett initialt flödestest flödade borrhålet 2 400 fat olja per dag från Khufaiformationen. Borrhålet B4EW3 har kopplats upp mot produktionsanläggningen på Saiwan Eastfältet för ett långvarigt produktionstest.

Borrningen utfördes omkring 6 km öster om oljefältet Saiwan East, inom det område som kartlagts med 3D-seismik. Borrhålet nådde ett djup om 2 025 meter under marken. En oljeförande zon om 36 meter brutto (gross oil column) påträffades i Khufaiformationen. Sandstensformationen Masirah Bay genomborrades utan väsentliga oljeindikationer. En nästan 400 meter lång horisontell sektion borrades i Khufaiformationen, vilken flödade 2 400 fat olja per dag vid flödestest. Oljan håller en kvalitet om 30 grader API. Borrhålet B4EW3 har kopplats upp mot produktionsanläggningen på Saiwan Eastfältet för ett långvarigt produktionstest. Tung olja påträffades i Miqrat- och Aminformationerna, som är belägna ovanför Khufaiformationen.

"Vi är mycket glada över framgången med borrningen B4EW3. Efter mycket arbete har ett nytt oljefält med konventionell olja i Khufaiformationen hittats. Vi är förhoppningsfulla om att dessa resultat kommer att bekräfta att vi är på rätt väg att finna nyckeln till att förstå Saiwanområdets komplexa oljegeologi," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

TETY_2012_09_20_sve_62415.pdf