Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ uppdatering Oman

12:40 / 9 October 2013 Tethys Oil Press release

  • Prospekteringsborrning 5 (B4EW5) påträffar olja och flödar över 200 fat olja per dag
  • Utvärderingen av B4EW4-fyndet fortsätter med ny borrning i Lower Buah

 

Prospekteringsborrning 5 (B4EW5) på Block 4 onshore Sultanatet Oman har borrats ned till ett slutgiltigt djup om cirka 3 000 meter. Tydliga spår av olja på borrkax påträffades under borrningen i fem olika formationer. Borrhålet färdigställdes i Lower Buah-formationen och flödade vid test över 200 fat olja per dag av självtryck. Åtgärder som syftar till att öka produktionsflödena kommer att genomföras innan borrhålet planeras att sättas i ett långvarigt produktionstest.

B4EW5-strukturen liknar den producerande B4EW4-strukturen, och har kartlagts genom ny 3D-seismik.

"Vi gläds åt det uppmuntrande resultatet av att ha hittat olja också i denna nya struktur. Som vid B4EW4-borrningen påträffade vi spår av olja i flera formationer, men oljeflödena från Lower Buah är fortfarande betydligt lägre än de från B4EW4. Med fortsatt arbete kommer vi lära oss mer om den långsiktiga potentialen för detta nya fynd," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Utvärderingsborrningarna fortsätter på fyndet vid prospekteringsborrning 4 (B4EW4). En ny utvärderingsborrning pågår för närvarande sydöst om det första borrhålet, B4EW4-1, där det ursprungliga oljefyndet gjordes. Denna borrning är utformad för att ytterligare utvärdera Lower Buah-sektionens utbredning. Det långvariga produktionstestet av Lower Buah-sektionen fortsätter med bra produktionsvolymer från tidigare färdigställda borrhål.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com