Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Första kvartalet 2013

08:40 / 7 May 2013 Tethys Oil Press release

FÖRSTA KVARTALET 2013

 • Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 368 481 fat olja, motsvarande 4 094 fat olja per dag
 • Prospekteringsborrningen B4EW4 påträffade olja och flödade cirka 3 000 fat olja per dag vid test
 • Tethys har bokat bolagets första oljereserver i Oman - 14,3 miljoner fat 2P-reserver
 • Tethys erhåller bonusbetalning om 10 miljoner USD från Mitsui
 • Intäkter MSEK 146 (MSEK 145)
 • Resultat efter skatt MSEK 105 (MSEK 108)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 2,94 (SEK 3,31)

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Prospekteringsborrning påbörjad under april i Litauen
 • Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm
 • En andra borrning har påbörjats på B4EW4-strukturen onshore Oman
 • Produktionen från Oman uppgick under april 2013 till 129 916 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 331 fat olja

 

MSEK (om inte annat anges)

1 jan 2013 - 31 mar 2013          3 månader

1 jan 2012 - 31 mar 2012          3 månader

1 jan 2012 - 31 dec 2012          12 månader

Produktion före statens andel, fat

368 481

299 123

1 399 518

Försäljning efter statens andel, fat

209 538

195 422

776 248

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

107,63

108,61

110,35

Försäljning olja och gas

146

145

584

Rörelseresultat

124

109

336

EBITDA

152

119

509

Resultat

105

108

314

Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK

2,94

3,31

9,11

Likvida medel

270

68

248

Eget kapital

949

559

860

Långfristiga skulder

418

3

417

Investeringar

35

210

875

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Show as PDF