Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Långvarigt produktionstest inleds på Block 15

14:01 / 24 June 2013 Tethys Oil Press release

Borrhålet JAS-1 på Block 15 onshore Sultanatet Oman har satts i ett långvarigt produktionstest. Ett testproduktionssystem (Early Production System - "EPS") har färdigställts och tagits i bruk. Initiala flöden av flytande kolväten (lätt olja) uppgår till närmare 200 fat per dag av 44 grader API olja. Testproduktionen syftar till att ytterligare utvärdera Jebel Aswad-fyndigheten.

Det omanska oljekonsultbolaget SURTECH har levererat och installerat utrustning för testproduktionen. Utrustningen inkluderar separator, utjämnings- och separatortankar, tre lagringstankar om 500 fat styck inklusive avlastningsramp samt en facklingsenhet. Produktionen av flytande kolväten (olja och/eller kondensat) kommer att transporteras med tankbil till Occidental Petroleums anläggningar i Wadi Latham.

Utöver verksamheten i borrhålet JAS-1, mobiliseras också en borrigg i syfte att borra ett vertikalt sidohål i borrhålet JAS-2. Sidohålet borras för att utvärdera potentiella djupare belägna reservoarer.

"Det är mycket glädjande att verksamheten på Block 15 ökar igen. Både det långvariga produktionstestet och fördjupningen av borrhålet JAS-2 kommer att ge intressant information avseende blockets fortsatta potential," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys har 40 procents andel i Block 15. Odin Energi AS är partner och operatör med en andel om 60 procent.

Bakgrund

Två borrningar på blocket har genomförts sedan Tethys kom till licensen 2006. JAS-1 flödade gas och kondensat med en densitet om 57 grader API när den borrades och testades 2007. JAS -2 borrades 2008 och uppvisade samma mätresultat men Natihreservoaren testade endast vatten. Under 2008 insamlades detaljerad 3D-seismik över en 285 kvadratkilometer stor yta över JAS-strukturen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com