Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Extra bolagsstämma i Tethys Oil inställd

11:43 / 12 November 2014 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB (publ) har idag beslutat att dra tillbaka föreslaget om ett långsiktigt incitamentsprogram och följaktligen att ställa in den extra bolagsstämma, som var planerad att hållas fredagen den 14 november 2014. Styrelsen har beaktat synpunkter från internationella institutioner på programmets utformning, och ämnar föreslå ett modifierat incitamentsprogram att behandlas på den ordinarie bolagsstämman i maj 2015.

 

Stockholm i november 2014

 

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/