Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oils valberedning för årsstämman 2015

11:30 / 13 November 2014 Tethys Oil Press release

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 14 maj 2014 skall en valberedning bildas inför årsstämman 2015. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Jan Risberg, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited

Göran Källebo, representerar sig själv

Staffan Knafve, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2015 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2016, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2015, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2015 planeras att hållas i Stockholm 13 maj 2015.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/