Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil antar nytt mål för kapitalstruktur

07:20 / 18 August 2015 Tethys Oil Press release

Mot bakgrund av Tethys Oils starka operationella och finansiella utveckling samt starka balansräkning har styrelsen för Tethys Oil antagit ett nytt mål för bolagets kapitalstruktur.

”Tethys Oils primära mål är att skapa aktieägarvärde och kommer härvid att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa.”

”Vi förväntar att produktion och reserver i vårt kärnområde, Block 3 och 4 onshore Oman, kommer fortsätta att växa. De starka kassaflöden vi förväntar, i kombination med stark balansräkning, kommer att ge goda möjligheter för både fortsatta investeringar i vårt kärnområde och andra tillväxtmöjligheter, likväl som för kapitalöverföringar till aktieägarna och återköp av aktier,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Den nya målsättningen ersätter de tidigare målen:

  • Skuldsättningsgrad 30–40%
  • Nettoskuld/EBITDA upp till 2x

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion om överstigande 9 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/