Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Framgångsrik prospekteringsborrning onshore Litauen

08:45 / 23 September 2015 Tethys Oil Press release

Prospekteringsborrningen Tidikas-1 på Raseiniailicensen onshore Litauen har framgångsrikt avslutats. I borrhålet påträffades en sammanlagd oljekolumn om nära 50 meter i två olika kalkstensformationer och vid borrstångstest flödade olja till ytan. Borrhålet kommer att sättas i långvarigt produktionstest.

Tidikas-1 borrades vertikalt till ett djup om 1 413 meter, ned till det kambriska sandstenslagret. Borrkärnor togs från silurisk och ordovicisk kalksten, samt från märgelsten och dolomit. Tidikas-1 är den andra borrningen som genomförts på licensen under 2015. Bedugnis-1, som slutfördes i augusti, borrades vertikalt till ett djup om 1 067 meter. Mindre oljespår påträffades under borrningen men ingen olja flödade till ytan. Borrmål för båda borrhålen var revstrukturer från silurtid samt underliggande kalkstensbergarter, vilka kartlagts med en 3D-seismikstudie färdigställd under 2014 över ett 80 kvadratkilometer stort område.

 

”Borresultaten hittills är riktigt uppmuntrande. Det finns nu klara indikationer på förekomsten av ett aktivt petroleumsystem på Raseiniailicensen. Vi ser fram emot resultaten från det långvariga produktionstestet och analysen av borrkärnor från både Tidikas-1 och Bedugnis-1”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör i Tethys Oil AB.

 

Borrplats för ytterligare borrhål på licensen kommer att bestämmas efter att mer information har erhållits från det långvariga produktionstestet av Tidikas-1 samt analysen av borrkärnor.

 

Raseiniailicensen täcker en yta om 1 535 kvadratkilometer onshore Litauen. Tethys Oil har 30% indirekt andel i licensen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/