Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Inbjudan till presentation av Tethys Oils första kvartal 2016

15:18 / 20 April 2016 Tethys Oil Press release

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för första kvartalet 2016 tisdagen den 3 maj 2016 cirka kl 7.30. Tethys Oil inbjuder till en webbsänd telefonkonferens samma dag kl 10.00. Vid telefonkonferensen kommenterar Magnus Nordin, VD, och Morgan Sadarangani, finanschef, kvartalsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt på www.tethysoil.com. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

 

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/3ckcbbi6

 

För deltagande via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

England: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

 

Inbjudan till informationsmöte på kvällen den 3 maj 2016

Tethys Oil har även glädjen att bjuda in aktieägare och allmänhet till ett informationsmöte tisdagen den 3 maj 2016 kl 18.00 på Näringslivets Hus i Stockholm. Vid mötet kommer Magnus Nordin, verkställande direktör, och Morgan Sadarangani, finanschef, att berätta om bolagets utveckling, diskutera oljepriset och svara på frågor. En lättare förtäring kommer att serveras. Anmälan sker per e-post till kerstin.thorsell@tethysoil.com alternativt per telefon 08 - 505 947 00 senast måndagen den 2 maj kl. 10.00.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/