Kalender & Ägare

Tethys Oil

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 13 feb 2018
Delårsrapport Q1 8 maj 2018
Delårsrapport Q2 14 aug 2018
Delårsrapport Q3 6 nov 2018
Bokslutskommuniké Q4 12 feb 2019

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Lansdowne Investment Company Cyprus 10,1 % 10,1 %
JPM Chase NA 4,9 % 4,9 %
Magnus Nordin 4,1 % 4,1 %
Grandeur Peak Fonder 4,0 % 4,0 %
SEB Fonder 3,0 % 3,0 %
SIX SIS AG 3,0 % 3,0 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 2,0 % 2,0 %
Avanza Pension 2,0 % 2,0 %
SSBTC A/C UK London Branch Clients 2,0 % 2,0 %
State Street Bank & Trust Com. 1,9 % 1,9 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.