Olja och naturgas

Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.

Nyckeltal

Tethys Oil

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MUSD 119,3 0,0 171,8
Omsättningstillväxt 36,7% 0,0% 0,0%
Rörelseresultat MUSD 38,4 0,0 82,2
Rörelsemarginal 32,2% 0,0% 47,9%
Vinst per aktie USD 1,0 0,0 0,0
Utdelning per aktie USD 2,0 2,0 2,0
Eget kapital MUSD 228,5 0,0 0,0
Soliditet 93,4% 0,0% 0,0%
Nettoskuld MUSD -42,0 0,0 0,0
Antal miljoner aktier 34,2 34,2 34,2

Värdering

Tethys Oil

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 108,3 8,1 0,0 0,0
P/BV (x) 1,4 1,2 0,0 0,0
EV/S (x) 2,8 1,9 0,0 0,0
Just. EV/EBITDA (x) 4,8 2,9 0,0 0,0
Just. EV/EBIT (x) 42,3 5,8 0,0 0,0
Direktavkastning (%) 1,4% 3,2% 5,0% 5,0%