Olja och naturgas

Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.Nyckeltal

Tethys Oil

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MUSD
119,3 157,0 145,9
Omsättningstillväxt
36,7% 31,6% -7,1%
Rörelseresultat MUSD
38,4 73,3 56,7
Rörelsemarginal
32,2% 46,7% 38,9%
Vinst per aktie USD
1,0 2,1 1,7
Utdelning per aktie USD
2,0 2,0 2,0
Eget kapital MUSD
228,5 276,3 316,6
Soliditet
93,4% 91,8% 91,1%
Nettoskuld MUSD
-42,0 -80,6 -115,4
Antal miljoner aktier
34,2 34,2 34,2

Värdering

Tethys Oil

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 108,3 8,1 4,6 5,8
P/BV (x) 1,4 1,2 1,2 1,0
EV/S (x) 2,8 1,9 1,6 1,5
Just. EV/EBITDA (x) 4,8 2,9 2,2 2,1
Just. EV/EBIT (x) 42,3 5,8 3,4 3,8
Direktavkastning (%) 1,4% 3,2% 5,0% 5,0%