Transiro genomför en riktad emission om 1 MSEK

12:32 / 5 oktober 2017 Transiro Pressmeddelande

Styrelsen i Transiro Int AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 19 maj 2017 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 35.714,30 kr genom en riktad nyemission av 714.286 aktier till en teckningskurs om 1,40 kr. Detta tillför bolaget 1.000.000 SEK före emissionskostnader. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vid en tidpunkt då bolaget vill fokusera på fortsatt expansion, vilket styrelsen bedömer gynna alla aktieägare.

Transiro avser att använda emissionslikviden för att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov för fortsatt tillväxt i önskad takt.

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 11.430.000 st. till 12.144.286 st. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 35.714,30 kr, från 571.500 kr till 607.214,30 kr. Emissionskostnaden uppgår till 50 KSEK. Teckningskursen om 1,40 kr per aktie är satt med marknadsmässig rabatt jämfört med aktiekursen under september månad. Snittkursen under september (1/9-2017 - 30/9-2017) för Transiro-aktien har legat på 1,44 kronor.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den riktade emissionen har aktieägaren NS Ventures AB åtagit sig att låna ut upp till 714.286 aktier till Partner Fondkommission. Aktierna kommer att återlämnas i samband med den att riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.