UNIFLEX AB - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

13:30 / 20 oktober 2017 Uniflex Pressmeddelande

Kvartalet i korthet
 • Nettoomsättningen uppgick till 314 MSEK (304), en ökning med 3 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,67 SEK (0,63) före utspädning och 0,67 SEK (0,63) efter utspädning.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,3 MSEK (11,3), motsvarande en rörelsemarginal på 4,6 procent (3,7).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,5 MSEK (12,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11,6 MSEK (10,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,7 MSEK (-19,8), motsvarande -0,56 SEK (-1,13) per aktie.
Perioden i korthet
 • Nettoomsättningen uppgick till 890 MSEK (879), en ökning med 1 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,94 SEK (0,97) före utspädning och 0,94 SEK (0,97) efter utspädning.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,2 MSEK (18,1), motsvarande en rörelsemarginal på 2,5 procent (2,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 21,7 MSEK (21,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (16,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 MSEK (-5,3), motsvarande 0,53 SEK (-0,30) per aktie.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 klockan 13.30 (CEST).

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.