UNIFLEX AB - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

13:30 / 2 februari 2017 Uniflex Pressmeddelande

Året i korthet
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 191 MSEK (1 288), en minskning med 8 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,06 SEK (1,56) före utspädning och 1,06 SEK (1,56) efter utspädning.
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,1 MSEK (40,5), motsvarande en rörelsemarginal på 1,9 procent (3,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 26,1 MSEK (38,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 18,4 MSEK (27,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,3 MSEK (44,8), motsvarande 1,35 SEK (2,58) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie (1,50).
Kvartalet i korthet
 • Nettoomsättningen uppgick till 312 MSEK (319), en minskning med 2 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,33) före utspädning och 0,10 SEK (0,33) efter utspädning.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,1 MSEK (9,5), motsvarande en rörelsemarginal på 1,6 procent (3,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,9 MSEK (8,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (5,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,6 MSEK (34,7), motsvarande 1,65 SEK (2,00) per aktie.

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.