Nischat bemanningsföretag

Uniflex

Uniflex hyr ut, coachar och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Bolaget satsar på korta ledtider genom att arbeta nära kunderna och strävar efter att uppnå stora volymer för att kunna hålla låga priser och ändå vara lönsamma.Nyckeltal

Uniflex

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1204,6 1222,1 1254,7
Omsättningstillväxt
1,2% 1,4% 2,7%
Rörelseresultat MSEK
35,0 37,5 45,0
Rörelsemarginal
2,9% 3,1% 3,6%
Vinst per aktie KR
1,42 1,72 2,02
Utdelning per aktie KR
1,65 1,70 1,70
Eget kapital MSEK
87,5 87,6 93,2
Soliditet
27,9% 28,3% 29,0%
Nettoskuld MSEK
-35,7 -37,0 -41,7
Antal miljoner aktier
17,4 17,4 17,4

Värdering

Uniflex

2016 2017 2018e 2019e