Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Urb-it

Urb-it

Urb-it - Full rulle framåt - Mangold Insight analys

09:10 / 10 August 2021 Urb-it Press release

Urb-its aggressiva försäljningstillväxt fortsätter. Bolaget uppvisade sin högsta nettoförsäljning någonsin under det andra kvartalet 2021 (5,93 miljoner kronor). Jämfört med samma period 2020 ökade försäljningen med 65 procent (exklusive 2020:s Sverigeverksamhet), vilket också är ett rekord. Årets andra kvartal känntecknades även av nya prestigefyllda samarbetsavtal vilket väntas synliggöras på försäljningen först under det tredje kvartalet. Samtidigt har det fjärde kvartalet historiskt sett varit Urb-its starkaste vilket ligger till grund för förväntningar om fortsatt hög försäljningstillväxt.

Mangold ställer sig positivt till Urb-its förmåga att bepröva sin affärsidé. Bolaget har slutit avtal med bland andra Amazon, Aliexpress och Zalando, tre av världens ledande e-handelsföretag, vilket väntas ge exponering mot över 20 miljoner kunder på den franska marknaden. Urb-it har även expanderat till Manchester och Bordeaux. Städerna kännetecknas av ökade restriktioner för motorfordons framkomlighet och huserar cirka 3,7 miljoner konsumenter.

Mangold upprepar riktkursen om 5,50 kronor för Urb-it på 12 månaders sikt, en uppsida om cirka 40 procent. Bolaget väntas nå Mangolds försäljningsprognos om 41 miljoner kronor för 2021. Urb-its tillväxt drivs av en stark underliggande marknadstillväxt för e-handel samtidigt som logistikföretag vill möta den ökade efterfrågan på ett klimatsmart sett.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/