Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

VBG Group

Long-term industrial group

VBG Group

VBG GROUP:s affärsidé är att förvärva, äga och utveckla industriföretag med starka och diversifierade varumärken. På detta sätt ämnar bolaget komma åt produkt- och segmentnischer med uthållig lönsamhet samt organisk tillväxtpotential. VBG GROUP:s verksamhet är indelad i affärsdivisionerna Ringfeder Power Transmission, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Mobile Climate Control Group.Ringfeder Power Transmission

Denna affärsdivision är fokuserad på mekanisk kraftöverföring och industriell dämpning. Genom att erbjuda ett brett utbud av produkter till industri- och transportsektorer (tåg, båt, flyg) tillgodoses extremt höga krav på teknik och kvalitet såväl under jord, i luften eller i vatten. De viktigaste kunderna återfinns inom gruv-, bygg- och energiindustrin i framförallt Europa följt av USA. Divisionen levererar även till vindkraftsindustrin. Asien, Sydamerika och Australien är också marknader som blir allt viktigare för bolaget. Ringfeder Power Transmission har en global säljorganisation med lokal närvaro och utvecklad kundservice. Viktiga konkurrensfördelar förutom kvalitet är kompletta lösningar, teknisk kompetens, tillgänglighet samt snabb och effektiv distribution. En viktig parameter för att uppnå effektiv distribution är att arbeta med att optimera lagerhållningen. Långa kundrelationer är också av stor betydelse vilket medför att även produktutveckling kan ske i samråd med kunderna. Det är även viktigt att ligga i framkant vad gäller produktionskapacitet och volymtillverkning lägger bolaget ofta ut på externa tillverkare i lågkostnadsländer.

VBG Truck Equipment

Divisionen, som är koncernens största, är en internationellt ledande leverantör av kopplingsutrustning till lastbilar med tunga släp. Den absolut största kundgruppen är chassipåbyggare vilka färdigställer lastbilschassit efter att det lämnat monteringsfabriken. Andra viktiga kundgrupper är de stora internationella lastbilstillverkarna samt aktörer på eftermarknaden, där divisionen når slutanvändarna genom egna bolag, grossister och distributörer. Divisionens två varumärken VBG och Ringfeder dominerar och svarar för mer än 50% av världsmarknaden. Kompletterande varumärken är Onspot och Armaton.

Produktionen av all kopplingsutrustning sker vid koncernens fabrik i Vänersborg. Divisionen har egna säljbolag i Sverige, Tyskland, Danmark, Norge, Belgien, Holland, Storbritannien och Frankrike. Övriga marknader bearbetas genom ett nätverk av väl etablerade importörer och återförsäljare i ett stort antal länder. Eftermarknaden är viktig för divisionen. VBG Truck Equipment ligger i framkant av den tekniska utvecklingen och målsättningen är att slutanvändarna ska få högsta säkerhet, god ergonomi och bästa totalekonomin. Med den nya kopplingen VBG MFC (Multi Function Coupling) kan man i en manöver automatiskt göra alla tillkopplingar mellan lastbil och släp direkt från hytten. Affärsområdet har egna säljbolag, importörer och återförsäljare i ett 40-tal länder och en betydande eftermarknad, bestående av reservdelar, tillbehör och service.

Edscha Trailer Systems

Edscha Trailer Systems är en internationellt ledande leverantör av skjutbara tak till släpvagnar och semitrailers. Bland kunderna finns de stora trailertillverkarna i Europa. Divisionen erbjuder ett brett sortiment av produkter för påbyggnation av kapelltäckta trailers under sina två starka varumärken Edscha och Sesam. Inom produktkategorin skjutbara tak har divisionen ca 50 procent av världsmarknaden. Den största andelen av försäljningen sker i Tyskland där några av de ledande trailertillverkarna finns. Tillverkningen sker i den egna fabriken i Tjeckien. Marknaden för skjutbara tak har vuxit snabbt och uppgår idag till ca 100 000 enheter årligen. Taksystemet är en viktig del av trailerns överbyggnad och påverkar i hög utsträckning fordonets stabilitet och prestanda. Såsom marknadsledande tillverkare inom skjutbara tak läggs betydande resurser på en kunddriven produktutveckling. Divisionen fokuserar i stor utsträckning på lösningar som underlättar för användarna vid lastning och lossning.

Mobile Climate Control Group

Mobile Climate Control är verksam på marknaden för klimatsystem till bussar, anläggnings-, nytto- och försvarsfordon. Divisionen är inriktad på kundanpassade lösningar i små till medelstora seriestorlekar. Lösningarna innefattar värme, ventilation, luftkonditionering och styrsystem samt ett brett utbud av tillhörande komponenter.  Divisionens största marknad är Nordamerika, med cirka 80 procent av omsättningen, medan den europeiska marknaden står för cirka 16 procent av MCCs omsättning. Övrig försäljning fördelas i huvudsak mellan Kina, Sydafrika och Brasilien. Marknaden för klimatsystem omsätter årligen nästan 4,5 miljarder kronor i Nordamerika och cirka 5 miljarder kronor i Europa. Den påverkas bland annat av makrotrender som urbanisering och ökande miljöhänsyn som en konsekvens av bl.a. ökande koldioxidutsläpp.