Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG avyttrar sitt engelska dotterbolag VBG Ltd.

13:19 / 13 June 2000 VBG Group Press release

VBG avyttrar sitt engelska dotterbolag VBG Ltd. VBG är ett OTC-noterat verkstadsföretag. Huvudprodukterna är släpvagnskopplingar, vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för lastbilar samt maskinelement för industriell användning. VBG-koncernen består, förutom av moderbolaget i Vänersborg, av dotterbolag i Sverige, Tyskland, England, Norge, Danmark och USA. VBG har träffat en avsiktsförklaring om försäljning av VBG Ltd till det engelska företaget Marmon Group Ltd. Ett slutligt avtal väntas undertecknas före juni månads utgång. Marmon Group är en ledande tillverkare och distributör av vändskivor och andra produkter till lastvagnar med bas i USA. Försäljningen är en följd av den strategiöversyn för VBG Ltd som skedde i våras. VBG Ltd:s huvudsakliga verksamhet är produktion av vändskivor för semitrailerekipage. Denna produkt monteras i allt större utsträckning on- line av lastbilstillverkarna. Dessa strävar efter att minska antalet leverantörer och kräver att dessa är globala. Trots ett nära samarbete inom produktutveckling med flera OEM-kunder och en stark position på den brittiska marknaden, är VBG Ltd - som omsatte 6,6 miljoner pund 1999 - en förhållandevis liten aktör på den globala marknaden. Försäljningen ger VBG Ltd fortsatta utvecklingsmöjligheter och ökar VBG- koncernens finansiella handlingsfrihet. VBG Ltd kommer även i fortsättningen att vara distributör på den brittiska och irländska marknaden för VBG:s kopplingsutrustning. VBG Produkter AB med sina dotterbolag i Norge och Danmark kommer också att kvarstå som distributör på den skandinaviska eftermarknaden av VBG Ltd:s produkter. Vänersborg den 13 juni 2000 VBG AB (publ) Richard Persson, VD Tel 0521-277701 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00500/bit0002.pdf

Show as PDF