Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG avyttrar sitt engelska dotterbolag VBG Ltd.

11:29 / 3 July 2000 VBG Group Press release

VBG avyttrar sitt engelska dotterbolag VBG Ltd. VBG är ett OTC-noterat verkstadsföretag. Huvudprodukterna är släpvagnskopplingar, vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för lastbilar samt maskinelement för industriell användning. VBG-koncernen består, förutom av moderbolaget i Vänersborg, av dotterbolag i Sverige, Tyskland, England, Norge, Danmark och USA. VBG AB har den 30 juni sålt sitt engelska dotterbolag VBG Ltd till The Marmon Group Ltd, som ingår i The Marmon Group, en internationell koncern med mer än 100 fristående tillverknings- och serviceföretag och med en total omsättning överstigande 6,5 miljarder USD. Ett företag i Marmon-gruppen, Fontaine International, Inc. är en ledande tillverkare och distributör av vändskivor och andra produkter till lastvagnar. Försäljningen beräknas medföra en realisationsvinst på ca 14 Mkr för VBG- koncernen. Påverkan på VBG:s finansiella nyckeltal kommer att redovisas i samband med halvårsrappporten den 13 juli. Försäljningen är en följd av den strategiöversyn för VBG Ltd som skedde i våras. VBG Ltd:s huvudsakliga verksamhet är produktion av vändskivor för semitrailerekipage. Denna produkt monteras i allt större utsträckning on- line av lastbilstillverkarna. Dessa strävar efter att minska antalet leverantörer och kräver att dessa är globala. Trots ett nära samarbete inom produktutveckling med flera OEM-kunder och en stark position på den brittiska marknaden, är VBG Ltd - som omsatte 6,6 miljoner pund 1999 - en förhållandevis liten aktör på den globala marknaden. Det är glädjande att VBG Ltd kan fortsätta utvecklas i en industriellt riktig miljö samtidigt som VBG-koncernen ytterligare stärker sina finanser och ökar sitt handlingsutrymme. VBG Ltd kommer även i fortsättningen att vara distributör på den brittiska och irländska marknaden för VBG:s kopplingsutrustning. VBG Produkter AB med sina dotterbolag i Norge och Danmark kommer också att kvarstå som distributör på den skandinaviska eftermarknaden av VBG Ltd:s produkter. Vänersborg den 3 juli 2000 VBG AB (publ) Richard Persson, VD Tel 0521-277701 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/03/20000703BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/03/20000703BIT00260/bit0002.pdf

Show as PDF