Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 1/1 - 30/9 2001

16:22 / 23 October 2001 VBG Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2001 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OM Stockholmsbörsens O-lista. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning för tredje kvartalet blev 129,5 MSEK (134,5), en nedgång med 3,7 %. Sammantaget för delårsperioden januari - september innebär detta en minskning med 11,1 % jämfört med samma period föregå- ende år till 412,8 MSEK (464,6). Justerat för valuta och prisförändringar en reducering av försäljningsvolymen med cirka 10 % i jämförbar struktur. Lastvagnsutrustning : Affärsområdet indelas i följande produktområden: kopplingsutrustning (varumärkena VBG och RINGFEDER), automatiska slirskydd (ONSPOT), flakstolpar (ARMATON), vändskivor med kringutrustning till dragbilar för semitrailers (VBG) samt övriga tillbehör för lastbilar. Detta är koncernens kärnverksamhet som under perioden svarade för 73,9 % (78,7) av koncernens totala fakturering. Omsättningen för affärsområdet var under årets första nio månader 305,2 MSEK (365,5), en minskning med 16,5 %. Volymförändringen i jämförbar struktur var en nedgång med cirka 12 %. Den minskade omsättningen var en konsekvens av den kraftiga avmattningen i marknaden för nya tunga lastbilar. För huvudproduktområdet kopplingsutrustning innebar tredje kvartalet en viss återhämtning på framförallt den nordiska marknaden tack vare introduktionen av flera nya produkter. Koncernens världsledande position bedöms vara oförändrad. Maskinelement : Försäljningsutvecklingen för affärsområdet var under första halvåret relativt stabil på en hårt konkurrensutsatt marknad. Under tredje kvartalet har totalmarknaden försvagats något och för koncernens bolag i New Jersey, USA blev september den sämsta månaden försäljningsmässigt på tio år på grund av ett stillastående USA. För perioden januari - september ökade omsättningen i svenska kronor med 8,6 % till 107,6 MSEK (99,1) men beaktat den svaga svenska kronan mot USD och Euro var den faktiska volymminskningen för affärsområdet cirka 3 %. Vänersborg 2001-10-23 VBG AB (publ) Anders Birgersson KONTAKTPERSON Anders Birgersson, VD Tel 0521 27 77 67 NÄSTA RAPPORT Bokslutskommuniké 2002-02-14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01080/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01080/bit0002.pdf Hela Rapporten

Show as PDF