Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG fokuserar på lastvagnsutrustning

13:11 / 16 November 2001 VBG Group Press release

VBG fokuserar på lastvagnsutrustning Som ett resultat av VBGs pågående strategiska översyn avser koncernen att koncentrera sina aktiviteter på kärnverksamheten samt att ytterligare stärka koncernens ledande position inom affärsområdet Lastvagnsutrustning. VBG har därför startat en process där vi avser att avyttra affärsområdet Maskinelement omfattande dess verksamhet i Ringfeder VBG GmbH, Tyskland och samtliga aktier i Ringfeder Corp., USA. Omsättningen för affärsområdet Maskinelement var år 2000 16 milj Euro och antalet anställda är idag ca 75 personer, varav 55 i Tyskland och 20 i USA. Affärsområdet Maskinelement anses kunna få en mer gynnsam utveckling med en ny ägare som är strategiskt inriktad på en global närvaro på marknaden för Maskinelement. En sådan ägare har också bättre förutsättningar att dra nytta av Ringfeders starka varumärke och marknadsposition inom Maskinelement och dess framtida tillväxt- och vinstpotential. VBG räknar med att avtal tecknas under första eller andra kvartalet nästa år. Vänersborg den 16 november 2001 VBG AB (publ) AndersBirgersson,VD Tel 0521 277700 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00560/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00560/bit0002.pdf

Show as PDF