Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 1/1 -31/3 2001

17:01 / 19 April 2001 VBG Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 31/3 2001 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OM Stockholmsbörsens O-lista. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning för tremånadersperioden minskade med 13,5 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 147,2 MSEK (170,2). I jämförbar struktur och justerat för valuta och prisförändringar blev minskningen cirka 8 %. Lastvagnsutrustning : Affärsområdet indelas i olika produktområden, kopplingsutrustning (varumärkena VBG och RINGFEDER), auto-matiska slirskydd (ONSPOT), flakstolpar (ARMATON), vändskivor med kringutrustning till dragbilar för semitrai-lers (VBG) samt övriga tillbehör för lastbilar. Detta är koncernens kärnverksamhet som under perioden svarade för 73,9 % (80,0) av koncernens totala fakturering. Omsättningen för affärsområdet blev under perioden 108,8 MSEK (136,2), en minskning med 20,1 %. I jämförbar struktur var omsättningen 106,4 MSEK (116,3), en minskning med 8,5 % och med hänsyn taget även till valuta och prisförändringar uppskattas volymminskningen till drygt 11 %. Under första kvartalet har marknaden på ett tydligt sätt avmattats och de stora lastbilstillverkarna sänker sina produktionsvolymer, något som direkt påverkar VBG:s försäljning. På en minskande totalmarknad ökar konkurrensen men ledningen gör bedömningen att kon-cernen fortfarande håller sin position på samtliga marknader. VBG etablerade under perioden ett dotterbolag i Polen som en av flera åtgärder i satsningen på nya marknader. Maskinelement : Försäljningsutvecklingen för affärsområdet har under perioden varit relativt god på en allt hårdare och kraftigt konkurrensutsatt marknad. Ringfeder VBG GmbH har under perioden intensifierat bearbetningen av vissa geo-grafiska marknader och gjort förändringar i försäljningsorganisationen, vilket förväntas ge fortsatt ökad försälj- ning. Första kvartalets omsättning blev 38,4 MSEK (34,0), vilket är 12,9 % bättre än föregående år. Volymök-ningen uppskattas till cirka 3,5 %. enna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/19/20010419BIT00930/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/19/20010419BIT00930/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF