Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1/1 - 30/9 2002

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2002 * Kraftigt förbättrat rörelseresultat för kärnaffären Lastvagnsutrustning till 30,4 MSEK (21,0). * ...

16:46 / 23 Oct VBG Group Press release

Delårsrapport 1/1 - 30/6 2002

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/6 2002 · Ökad omsättning för kärnaffären Lastvagnsutrustning till 217 (210) och mer än fördubblat rörelseresultat till ...

16:10 / 8 Aug VBG Group Press release

Återköpsprogrammet i VBG avslutat

Återköpsprogrammet i VBG avslutat · 297 994 aktier av serie B återköpta · 37,2 MSEK återbetalas till aktieägarna När återköpsprogrammet i VBG avsl...

11:45 / 18 Jun VBG Group Press release

Pressmeddelande

Pressmeddelande I samband med VBGs återköpsprogram har följande överenskommelse träffats mellan Hexagon AB (publ) och Herman Kreftings Stiftelse för ...

15:43 / 8 May VBG Group Press release

VBGs bolagsstämma den 24 april 2002

VBGs bolagsstämma den 24 april 2002 Utdelning Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om utdelning för 2001 om 3:00 kronor per aktie. Avstäm...

19:47 / 24 Apr VBG Group Press release

Delårsrapport 1/1 - 31/3 2002

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 31/3 2002 · Nettoomsättningen för kvartal 1 uppgick till 141 MSEK (147). · Kärnaffären Lastvagnsutrustning tar mark...

14:52 / 24 Apr VBG Group Press release

Bokslutskommunikè 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2001 · Kvartal 4 var operativt årets lönsammaste med ett resultat efter finans och ex-klusive jämförelsestörande po...

14:20 / 14 Feb VBG Group Press release

Preliminär Bokslutskommunikè 2001

PRELIMINÄR BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2001 · Nettoomsättningen uppgick till 552 MSEK (609). · Resultatet före skatt och före jämförelsestörande ...

17:56 / 7 Feb VBG Group Press release