Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG varslar om uppsägning vid bolaget i Vänersborg

15:30 / 4 February 2002 VBG Group Press release

VBG varslar om uppsägning vid bolaget i Vänersborg Den europeiska lastvagnsmarknaden har under det gångna året avmattats. Det råder fortsatt osäkerhet beträffande den framtida utvecklingen. Av denna anledning är personalminskningar nödvändiga för att anpassa kapacitet och kostnader till den rådande marknads- och konkurrenssituationen. Beträffande dotterbolaget VBG Produkter AB i Vänersborg har idag varsel lämnats till Länsarbetsnämnden. Åtgärden omfattar 23 personer, både tjänstemän och arbetare, av totalt 143 personer. Vänersborg den 4 februari 2002 VBG AB (publ) Anders Birgersson, VD och Koncernchef Tel 0521 277767 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/04/20020204BIT00880/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/04/20020204BIT00880/bit0001.pdf

Show as PDF