Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Pressmeddelande

15:43 / 8 May 2002 VBG Group Press release

Pressmeddelande I samband med VBGs återköpsprogram har följande överenskommelse träffats mellan Hexagon AB (publ) och Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning: - Efter genomfört återköpsprogram kommer Hexagon att till Stiftelsen avyttra samtliga sina 102.175 A-aktier i VBG. Stiftelsen kommer därefter att ha cirka 33 procent av såväl rösterna som kapitalet i VBG AB och Hexagon kommer att ha 23 procent av rösterna och 41 procent av kapitalet. Vänersborg 2002 05 08 VBG AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta styrelsens ordförande Richard Persson, tel 0521 - 277701 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBGs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/08/20020508BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/08/20020508BIT00820/wkr0002.pdf

Show as PDF