Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Återköpsprogrammet i VBG avslutat

11:45 / 18 June 2002 VBG Group Press release

Återköpsprogrammet i VBG avslutat · 297 994 aktier av serie B återköpta · 37,2 MSEK återbetalas till aktieägarna När återköpsprogrammet i VBG avslutats har 297.994 aktier av serie B återköpts för 125 kronor per aktie. Totalt innebär detta att 37.249.250 SEK återbetalas till aktieägarna. De återköpta aktierna motsvarar 4,8 procent av rösterna och 8,7 procent av kapitalet i bolaget. Likviden beräknas vara aktieägarna tillhanda den 25 juni 2002. Bolagets styrelse fick på ordinarie bolagsstämma bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier vid till exempel förvärv av kompletterande verksamhet. Vänersborg 2002 06 18 VBG AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta styrelsens ordförande Richard Persson, tel 0521 - 277701. VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00250/wkr0002.pdf

Show as PDF