Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 1/1 - 30/9 2003

15:19 / 23 October 2003 VBG Group Press release

VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kom-pletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stock-holmsbörsens O-lista. DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/9 2003 · Koncernomsättningen 395,3 MSEK (394,9) efter starkt tredje kvartal. · Resultat efter finansnetto 33% bättre än föregående år 26,3 MSEK (19,8). · Ökad avkastning på sysselsatt kapital till 12,0 % (9,1). · Resultat efter skatt ökade med 37% till 18,3 MSEK (13,4). · Vinsten per aktie ökade till 5:86 (4:04). För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef , Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com Nästa rapport Bokslutskommuniké 2003 - februari 2004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF