Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 1/1 - 31/3 2003

17:18 / 24 April 2003 VBG Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 31/3 2003 · Omsättningen stabil trots försvagad konjunktur 141,2 MSEK (141,0) . · Resultatet före skatt ökade med 27% till 11,9 MSEK (9,4). · Ökad vinstmarginal till 8,4 % (6,6). · Ökad avkastning på sysselsatt kapital till 16,0 % (11,3). · Fortsatt starkt kassaflöde efter investeringar 8,9 MSEK (2,9). För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef , Telefon : 0521 - 27 77 67 , 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01580/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01580/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF