Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG AB (publ) skapar förutsättningar för en ökad likviditet i aktien

09:25 / 25 September 2003 VBG Group Press release

VBG AB (publ) skapar förutsättningar för en ökad likviditet i aktien VBG AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Stockholmsbörsen O-lista. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet ligger inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditets-garanter och påbörjas fr.o.m. den 1 oktober 2003. Vänersborg 2003 09 25 VBG AB (publ) VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information kontakta: Richard Persson, Styrelseordförande VBG AB, tel 070 662 99 34 Björn Garat, Remium Securities, tel 08-454 32 91 Remium är en fondkommissionär specialiserad på aktiehandel, finansiell analys och rådgivning med fokus på tillväxtföretag. Bolaget är medlem på Stockholmsfondbörs sedan 1996 och på Helsinki Stock Exchange sedan 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00020/wkr0002.pdf

Show as PDF