Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2003

15:16 / 13 February 2004 VBG Group Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 · Stabil omsättning för koncernen 530,4 MSEK (532,8). · Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader (-8,7), ökade med 23,4 % till 41,1 MSEK (33,3). · Koncernens resultat före skatt blev 31,3 MSEK (31,6). · Koncernens vinstmarginal blev 5,9 % (5,9 %). · Koncernens vinst efter skatt ökade till 23,3 MSEK (15,8). · Vinsten per aktie blev 7:44 (4:83). För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521 - 27 77 67 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00840/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00840/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF