Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG välkomnar Hexagons förslag att dela ut aktieinnehavet i VBG till sina ägare

17:15 / 17 February 2004 VBG Group Press release

VBG välkomnar Hexagons förslag att dela ut aktieinnehavet i VBG till sina ägare Hexagons styrelse kommer på sin bolagsstämma att föreslå att bolaget delar ut sitt aktieinnehav i VBG AB till ägarna. - Det vore bra för VBG AB och våra nuvarande aktieägare. Det skulle öka likviditeten i aktien, något som gör den enklare att värdera. Detta ökar i sin tur våra möjligheter att förverkliga den nya förvärvsstrategin, om vi skulle behöva be marknaden om kapitaltillskott. Det säger Anders Birgersson som är VD och koncernchef i VBG AB. VBG-koncernen är världens ledande leverantör av släpvagnskopplingar till tunga fordon. Med varumärkena VBG och RINGFEDER har företaget en marknadsandel i Norden på cirka 95 procent och globalt över 50 procent. VBG är noterat på Stockholmsbörsens O-lista men likviditeten i aktien är låg. För att komma till rätta med detta utsåg bolaget därför i höstas Remium Securities till likviditetsgarant för aktien. Och nu föreslår Hexagon alltså att hela innehavet i VBG delas ut till Hexagons aktiägare. Innehavet motsvarar 41,0 procent av kapitalet och 23,9 procent av rösterna. Välkommet förslag - Vi välkomnar detta förslag av Hexagons styrelse säger Anders Birgersson, koncernchef i VBG AB. Det ligger bra i tiden, eftersom vår nya strategi bygger på tillväxt, såväl organisk som via förvärv. Detta kräver ett intresse för aktien, vars likviditet har varit ett problem i flera år. Nu kan den i ett slag mångdubblas. VBG-koncernen söker aktivt efter förvärvskandidater inom produktnischer på marknaden för lastvagnsutrustningar. Koncernens strategi är att verka i branscher och/eller nischer där den redan har, alternativt kan nå, en ledande position. Väl rustade för förvärv Med en soliditet på över 60 procent är vi förvisso väl rustade för förvärv, säger Anders Birgersson, och vi har återköpt ett stort antal aktier för att kunna agera snabbt. Men en ökad likviditet i aktien är nödvändig om vi senare skulle behöva be marknaden om kapitaltillskott via en nyemission. För ytterligare information, kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521-27 77 67, mobil 0702-27 77 78, e-post: abi@vbgab.com Om VBG AB: VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljnings-bolag i Norge, Danmark, Frankrike och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernens omsättning 2003 uppgick till 530 MSEK och medelantalet anställda till 301. www.vbgab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00750/wkr0002.pdf

Show as PDF