Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 1/1 - 31/3 2004

17:29 / 26 April 2004 VBG Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 31/3 2004 · VBG får stort antal nya aktieägare när Hexagon delar ut sitt innehav i VBG · Koncernens omsättning ökade med 9,5% till 154,5 MSEK (141,2). · Koncernens resultat före skatt ökade med 21% till 14,4 MSEK (11,9). · Koncernens vinstmarginal steg till 9,3% (8,4%). · Koncernens vinst efter skatt ökade till 9,9 MSEK (8,1). · Vinsten per aktie ökade med 22% till 3:16 (2:60). VD:s KOMMENTAR Det presenterade kvartalsresultatet är det bästa på över tre år och de bakomliggande faktorerna är en positiv marknadsutveckling i kombination med att genomförda rationaliseringar positivt påverkat det underliggande operativa resultatet. Arbetet med att genomföra förvärv har intensifierats. En större spridning av vår aktie kommer att vara positivt för VBG AB och dess nuvarande aktieägare. Det kommer att öka likviditeten i aktien och göra den enklare att värdera, vilket också ökar våra möjligheter att förverkliga vår förvärvsstrategi. Vänersborg 2004-04-26 VBG AB (publ) Anders Birgersson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521 - 27 77 67 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com Nästa rapport Delårsrapport 6 månader: 2004-08-06 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Frankrike och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00650/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00650/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF