Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 9 Månader 2005

• Koncernens omsättning steg med 14,5% till 511 MSEK (446).
• Resultat före skatt fördubblades till 65,6 MSEK (32,6).
• Koncernens vinstmarginal ökade...

14:42 / 25 Oct VBG Group Press release

Delårsrapport 6 Månader 2005

• Koncernens omsättning upp 15% till 350,9 MSEK (303,9).
• Rörelseresultatet ökade med 85% till 41,3 MSEK (22,3).
• Resultat före skatt ökade med 92% ...

14:00 / 18 Aug VBG Group Press release

VBGs bolagsstämma den 11 maj 2005

Utdelning Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om utdelning för 2004 om 4:00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 16 maj 2005 och utbet...

18:29 / 11 May VBG Group Press release

Delårsrapport 3 Månader 2005

• Koncernens omsättning ökade med 13% till 174,8 MSEK (154,5).
• Rörelseresultatet förbättrades med 25% till 19,7 MSEK (15,7).
• Resultat före skatt ö...

15:20 / 11 May VBG Group Press release

Bokslutskommuniké 2004

• Koncernens omsättning ökade med 14 % till 604,5 MSEK (530,4).
• Rörelseresultatet förbättrades med 29 % till 41,9 MSEK (32,4).
• Omstruktureringen a...

15:33 / 17 Feb VBG Group Press release