Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2004

15:33 / 17 February 2005 VBG Group Press release

• Koncernens omsättning ökade med 14 % till 604,5 MSEK (530,4). • Rörelseresultatet förbättrades med 29 % till 41,9 MSEK (32,4). • Omstruktureringen av affärsområdet Maskinelement avslutat och belastar resultatet med –15,7 MSEK (-8,7). • Resultat före skatt ökade med 29 % till 40,5 MSEK (31,3). • Koncernens vinstmarginal blev 6,7 % (5,9 %). • Koncernens vinst efter skatt ökade till 25,8 MSEK (23,3). • Vinsten per aktie förbättrades till 8:25 (7:47). • Styrelsen föreslår ökad utdelning 4:00 per aktie (3:00).

För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Frankrike och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF